Disclaimer

SHO Consultancy heeft de grootst mogelijk zorg besteedt aan de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens op zijn website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

SHO Consultancy kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door SHO Consultancy of door u aan SHO Consultancy via een website van SHO Consultancy of anderszins langs elektronische weg.

SHO Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens SHO Consultancy via deze website.

SHO Consultancy aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De privacyverklaring van SHO Consultancy is niet van toepassing op deze websites van derden.

Indien informatie die op de website van SHO Consultancy is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. SHO Consultancy garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Over deze website

Deze website is gebouwd in WordPress met als doel voor u zo gebruiksvriendelijk als mogelijk te zijn.

Het logo van SHO Consultancy is ontworpen door Smeders.

© 2020 SHO Consultancy, 25 mei 2020 – alle rechten voorbehouden